Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.4 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM (2)

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.4 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

1.Dodanie możliwości ponownego odczytania niepoprawnie pobranej korespondencji, odbieranej za pomocą poczty elektronicznej systemu Emp@tia, która mogła wystąpić np. w wyniku braku miejsca na dysku czy też braku uprawnień do zapisu plików tymczasowych na serwerze.
Operacja „Pobierz ponownie treść wiadomości”, którą można wybrać jedynie dla błędnie pobranej korespondencji, spowoduje ponowne pobranie wiadomości z dziennika zdarzeń systemu Emp@tia, umożliwiając poprawną prezentację wniosku oraz jego wczytanie do systemu.

Komunikat Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, który dotyczy pojawiających się ostatnio przypadków podszywania się pod inspektorów MRPiPS i wymuszania na pracownikach OPS udziału w rzekomo obligatoryjnych szkoleniach

Rafał

Uwaga oszuści!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z osobami, które zgłaszają się ostatnio telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej i wzywają do rzekomo obligatoryjnego udziału w płatnych szkoleniach. Nie podają przy tym kontaktu do siebie. To próba wyłudzenia pieniędzy.

W ostatnim czasie do niektórych ośrodków pomocy społecznej zgłaszają się osoby podszywające się pod pracowników nadzorujących te jednostki i powołujące się przy tym na inspektorów z MRPiPS.Inspektorzy mieli rzekomo stwierdzić brak wymaganych szkoleń np. z zakresu „ Teorie procedur i bezpieczeństwa” u pracowników ośrodków.
Osoby dzwoniące do ośrodków pomocy społecznej ostrzegają przed konsekwencjami służbowymi za nieukończenie szkolenia i podają, że w związku z tym, że termin szkoleń z dofinansowaniem minął, teraz za udział w obligatoryjnym szkoleniu w nowym terminie należy zapłacić więcej.
Wszystkie te informacje są fałszywe i są próbą wyłudzenia pieniędzy. Sprawy takie należy niezwłocznie zgłaszać na policję.

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.3 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.3 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

1. Dodanie obsługi duplikatów korespondencji odbieranej za pomocą poczty elektronicznej systemu Emp@tia. W ramach aktualizacji w oknie skrzynki odbiorczej została dodana kolumna „Czy duplikat”, która jest automatycznie zaznaczana ( ) podczas odbioru poczty, gdy system wykryje, że odebrano już identyczny dokument.