Błąd przy zapisie wniosku na zasiłek

Rafał

Podczas zapisu wprowadzonego wniosku na: zasiłek pokazuje się błąd. (Wersja SRa 2-5.1)
Treść rozwiązania:
Aby zaakceptować wniosek prosimy tymczasowo na zakładce Koordynacja we wniosku wybrać w polu ?Jednostka wydająca ? Marszałek/ Wojewoda dowolnego Wojewodę. Po zakwalifikowaniu wniosku przez menu Administracja > Pakiet narzędziowy > Zmiana z koordynacji należy zaznaczyć ten wniosek i zmienić go na wniosek gminy.

Aktualnie przygotowujemy dedykowany pakiet poprawek dla zgłoszonego problemu. Pakiet najwcześniej będzie opublikowany dzisiaj w godzinach popołudniowych.

Opis zmian w wersji G-1.03-2-5.0 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-5.0 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / ST / DM (*.pdf)

1. Dodanie komunikatu informującego o nieaktualnej wersji JAVY JRE na stacji klienckiej, wyświetlanego w przypadku, gdy system wykryje zainstalowaną starszą niż zalecana wersję JAVA JRE 8 update 65. Komunikat jest wyświetlany podczas logowania do systemu oraz po wybraniu linku dostępnego w głównym oknie systemu „Wersja Javy klient”:
Jeżeli na urządzeniu, na którym pracuje Oprogramowanie do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM zainstalowana jest JAVA w wersji 9, to zostanie zablokowana możliwość pracy w systemie – powyższa sytuacja dotyczy zarówno serwera jak i stacji roboczej.