Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.8 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.8 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM (*.pdf)

1. Dodanie możliwości kopiowania dochodów z innego wniosku zarejestrowanego w systemie, poprzez dodanie na oknie wniosku SR, FA lub SW operacji „Kopiuj dochody z innego wniosku”. Wybranie operacji spowoduje wyświetlenie listy wniosków tego samego wnioskodawcy i dotyczących dochodów z tego samego roku bazowego. Operacja kopiowana usuwa wszystkie uprzednio wprowadzone dochody osób.

Sprawozdanie w CAS: Potwierdzenie użyczonych składników majątkowych - Terminali Mobilnych (nr BA.TM.SK.M.2017)

Rafał

Informcja
Proszę o wykonanie sprawozdania w CAS: Potwierdzenie użyczonych składników majątkowych - Terminali Mobilnych (nr BA.TM.SK.M.2017)
Najlepiej sprawozdanie wykonań w ten sposób:
Zalogowaćsięd CAS, odnaleźć sprawozdanie o nr: BA.TM.SK.M.2016 z dnia: 2016-12-09. i przepisać lub przekleić wszystkie dane.
Chyba, że nastąpiła jakaś zmiana w terminalach (ktoś dokupił nowy terminal lub dostał jakiś zamienny)

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.7 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.7 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM (pdf.*)

1. Dostosowanie systemu do generowania i eksportowania gminnego miesięcznego sprawozdania z zakresu świadczeń wychowawczych wg nowego wzoru, oznaczonego symbolem SPR_RZECZ-FIN_SW_2, który będzie obowiązywał od miesiąca października 2017r.
Uwaga! Wartości dla tabeli F będą generowane po raz pierwszy począwszy od sprawozdania za miesiąc styczeń 2018 roku.

Pakiet poprawek DPP001 dla wersji 2-4.7 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń, który wyklucza problem z kontynuacją planów wypłat dla ZP, ZDO i SP

Rafał

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada 2017 r. (piątek) w godzinach popołudniowych został opublikowany pakiet poprawek DPP001 dla wersji 2-4.7 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń, który wyklucza problem z kontynuacją planów wypłat dla ZP, ZDO i SP.

z poważaniem
Serwis Oprogramowania do Obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/ST/DM)