Opis zmian w wersji G-1.03-2-8.6 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM / DS / DC

Rafał
Odsłony: 1027

Opis zmian w wersji 2-8.6 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / ST / DM/ DS / DC (*.pdf)

1. Dodanie operacji przekierowania wczytanych wniosków odebranych za pośrednictwem poczty elektronicznej systemu Em@ptia.
2. Dodanie operacji nadania numeru urzędowego dla wniosków o Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny po akceptacji wniosku na wzór wniosków z obszarów SR/FA/SW/ST/DS.
3. Dodanie parametru systemowego „AUTONUMERACJA WNIOSKÓW, WSZCZĘĆ I SPRAW PRZY REJESTRACJI”, który decyduje o tym, czy po akceptacji wniosku, wszczęcia, sprawy, system ma automatycznie nadać numer urzędowy. Parametr jest domyślnie ustawiony na „Nie” i działa tylko wtedy, gdy autonumeracja jest aktywna dla danego rodzaju dokumentu.
4. Dodanie możliwości załatwienia bez kwalifikacji wniosków przekazanych do decyzji. Operacja może być wykorzystywana np. w przypadku wniosków, dla których wydano i anulowano decyzję.
5. Dodanie operacji zakończenia realizacji pozycji dla wypłat pozostawionych do wypłaty w decyzjach zmienionych.
6. Dodanie w rejestrze powiadomień sms/e-mail kolumny z informacją o rodzaju zdarzenia.
7. Rozbudowa konfiguracji usług sms/e-mail/portal beneficjenta o możliwość wskazania modułu aplikacji, w którym dane zdarzenie ma być aktywne.
8. Zmiana sposobu liczenia sprawozdania FA w tabeli C1 w wierszu 2 – w tym wierszu nie będą wykazywane kwoty z zakończonych należności decyzji żądających zwrotu, poprzez decyzję o rodzaju "postanowienie o zakończeniu realizacji decyzji", dla powodu zakończenia realizacji "zgon osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego".
9. Dodanie znaczników WNS_komornicy, WNS_komornik_adres, WNS_komornik_dane_osobowe, WNS_komornik_rewir na wydruku aktywizacji zawodowej dłużnika (WNAKTYWZAW).
10. Poprawa prezentacji danych przez znaczniki dotyczące składek społecznych i zdrowotnych w znacznikach DEC_PrzyznaneSwiadczenia_lista i DEC_ZmienianeSwiadczenia_lista.
11. Poprawa przydzielania numeru klienta dla nowych wnioskodawców w modułach ST, DS i DC.
12. Poprawa drukowania zaświadczenia o pobieraniu świadczeń przy rozbiciu na świadczeniobiorców i miesiące.
13. Dodanie sprawdzania kodowania treści wiadomości przesyłanej w ramach komunikacji poczty elektronicznej systemu Em@ptia.
14. Udostępnienie nowej listy spraw na poziomie UW (w pliku pdf można znaleźć więcej informacji).