Opis zmian w wersji G-1.03-2-8.7 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM / DS / DC

Rafał
Odsłony: 2320

Opis zmian w wersji 2-8.7 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / ST / DM/ DS / DC (*.pdf)

1. Zmiana wartości parametru systemowego NAJNIŻSZA EMERYTURA od 1 marca 2019r. na kwotę 1100zł zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
2. Dodanie do przesyłu aktualizacji kart przedpłaconych PEKAO SA danych dotyczących kraju urodzenia i obywatelstwa właściciela karty.
3. Poprawa liczenia sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie niewykazywania decyzji wydanych przez organ odwoławczy:
a. na poziomie gminy:
• SPR_RZECZ-FIN_8 - tabela F1 wiersz 2 i 3,
• SPR_RZECZ-FIN_SW_3 - tabela C wiersz 3,
• SPR_RZECZ-FIN_ZDO_3- tabela D wiersz 1,
b. na poziomie UW:
• SPR_RZECZ-FIN_SR_W - tabela C wiersz 3,
• SPR_RZECZ-FIN_SW_W - tabela C wiersz 3,
• SPR_RZECZ-FIN_ZDO_W - tabela C wiersz 3.
4. Poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu świadczeń wychowawczych SPR_RZECZ-FIN_SW_3 w zakresie liczenia świadczeń wypłaconych w ramach koordynacji w tabeli A2 w wierszu 1.
5. Dodanie do wyboru w konfiguracji przelewów do pola tytułem możliwości wskazania elementów z danymi dotyczącymi dokumentu tożsamości i numeru PESEL odbiorcy wypłat.
6. Dodanie parametru systemowego CZY DLA DECYZJI W RAMACH KOORDYNACJI NADAWAĆ NUMER URZEDOWY Z AUTONUMERACJI, którego przestawienia na poziomie gminy na wartość „Tak” spowoduje, że dla decyzji, w której instancją decyzyjną jest marszałek lub wojewoda nie będzie wykorzystywana autonumeracja dla decyzji a numer urzędowy decyzji będzie edytowalny.
7. Rozbudowa słownika powiadomień o możliwość skonfigurowania tekstów pod konkretny moduł aplikacji a także dodanie filtrowania po modułach.
8. Rozbudowa funkcjonalności wydruków gotowych o możliwość dodania zewnętrznego pliku z wydrukiem dla dowolnego typu dokumentu w systemie.
9. Poprawa nazewnictwa załączników dołączanych do korespondencji empatycznej z wydruków systemowych.
10. Dodanie twardych walidacji w procesie zatwierdzania decyzji przy wyborze nieprawidłowej instancji decyzyjnej.
11. Blokada możliwości wskazania osoby na oknie dopasowania osoby z inną datą urodzenia.
12. Dodanie na wydruku wypłaty-potrącenia-spłaty możliwości dodatkowej parametryzacji wydruku o informację, czy uwzględniać umorzenia w kolumnie spłat.
13. Poprawa eksportowania wydruków systemowych do formatu PDF przy użyciu wbudowanego narzędzia w bibliotekę wydruków oraz dla dokumentów generowanych do poczty elektronicznej systemu Em@ptia przy ustawieniu parametru CZY GENEROWAĆ ZAŁĄCZNIK PDF KORESPONDENCJI EMPATIA ZA POMOCĄ BIBLIOTEKI GHOSTSCRIPT na Nie.
14. Modyfikacja nazewnictwa kolumn na nowej liście spraw na poziomie UW i dodanie wyświetlania rodzaju korespondencji w kolumnie „Rodzaj dokumentu”.