Opis zmian w wersji G-1.03-2-8.8 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM / DS / DC

Rafał
Odsłony: 985

Opis zmian w wersji 2-8.8 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / ST / DM/ DS / DC (*.pdf)

1. Dodanie parametru systemowego POCZTA OPŁATA ZA ZWROTNE POTWIERDZENIE ODBIORU, w którym można określić kwotę opłaty doliczaną do kwoty przekazu przy parametrze SPOSÓB OBSŁUGI KWOTY PORTO ustawionym na wartość 1 lub 2. Domyślna wartość nowego parametru to 0,00zł.
2. Dodanie operacji wydawania decyzji z decyzji na podstawie danych wniosku.
3. Rozbudowa narzędzia do generowania zaległych i anulowanych powiadomień SMS i email o możliwość wygenerowania ich dla dodatkowych rodzajów zdarzeń.
4. Dodanie na oknie wniosku załatwionego bez kwalifikacji pola z opisem innego powodu załatwienia wniosku.
5. Rozbudowa słowników powiadomień SMS i email o możliwość dodania do nich dodatkowych znaczników:
a) DANE_OPRACOWUJACEGO_INICJALY,
b) RODZAJ_LISTY_WYPLAT,
c) RODZAJ_LISTY_WYPLAT_SKROT,
d) RODZAJ_WNIOSKU_SKROT.
Do elementów słownika „KOD Rodzaju Listy Wypłat”, „KOD Rodzaju Wniosku” i „KOD Rodzaju Wniosku FA” dodano możliwość edycji wartość dodatkowej elementu o wpisanie treści wykorzystywanej w znacznikach RODZAJ_LISTY_WYPLAT_SKROT i RODZAJ_WNIOSKU_SKROT.
6. Dodanie możliwości wskazania na wniosku, że wniosek jest rejestrowany w trybie uproszczonym.
Opcja „rejestracja w trybie uproszczonym” jest dostępna na wniosku w trakcie dodawania nowego wniosku, również w przypadku wprowadzenia we wniosku innych osób niż wnioskodawca.
Zaznaczenie tej opcji oznacza, że wniosek nie jest kompletny, taki wniosek nie będzie wykazywany do sprawozdawczości.
7. Dodanie na wnioskach innych niż o stypendium szkolne możliwości wprowadzenia sposobu dostarczenia wniosku.
Dla wniosków odebranych za pomocą poczty elektronicznej systemu Emp@tia i wczytanych do systemu w polu tym domyślnie ustawiana jest wartość „Elektronicznie”.
8. Dodanie logowania w dzienniku zdarzeń operacji kontynuacji planów wypłat.
9. Dodanie ostrzeżenia w trakcie modyfikacji danych adresowych osoby w przypadku, gdy wprowadzana osoba jest w systemie dłużnikiem alimentacyjnym i jest dodawana do innego wniosku jako inny rodzaj osoby.