Zmiany w ustawach

Rafał
Odsłony: 978

Akt Obserwowany
Karta Dużej Rodziny. Dz.U.2017.1832 t.j.
Poniedziałek, 04.03.2019 Akt obserwowany zostaje zmieniony przez akt: Zmiana ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U.2019.60; art. 35. Zmiana

Akt Obserwowany
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Dz.U.2018.554 t.j.
Poniedziałek, 04.03.2019 Akt obserwowany zostaje zmieniony przez akt: Zmiana ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U.2019.60; art. 25. Zmiana

Akt Obserwowany
Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U.2018.2096 t.j.
Poniedziałek, 04.03.2019 Akt obserwowany zostaje zmieniony przez akt: Zmiana ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U.2019.60; art. 2. Zmiana

Akt Obserwowany
Świadczenia rodzinne. Dz.U.2018.2220 t.j.
Poniedziałek, 04.03.2019 Akt obserwowany zostaje zmieniony przez akt: Zmiana ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U.2019.60; art. 19. Zmiana