Błąd przy zapisie wniosku na zasiłek

Rafał

Podczas zapisu wprowadzonego wniosku na: zasiłek pokazuje się błąd. (Wersja SRa 2-5.1)
Treść rozwiązania:
Aby zaakceptować wniosek prosimy tymczasowo na zakładce Koordynacja we wniosku wybrać w polu ?Jednostka wydająca ? Marszałek/ Wojewoda dowolnego Wojewodę. Po zakwalifikowaniu wniosku przez menu Administracja > Pakiet narzędziowy > Zmiana z koordynacji należy zaznaczyć ten wniosek i zmienić go na wniosek gminy.

Aktualnie przygotowujemy dedykowany pakiet poprawek dla zgłoszonego problemu. Pakiet najwcześniej będzie opublikowany dzisiaj w godzinach popołudniowych.

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.9 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.9 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM (*.pdf)

1. Dostosowanie Oprogramowania do komunikacji z nową wersją serwisów systemów Infomonitor i KRD, zaktualizowanych przez zewnętrznych wykonawców, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Opis zmian w wersji G-1.03-2-5.0 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-5.0 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / ST / DM (*.pdf)

1. Dodanie komunikatu informującego o nieaktualnej wersji JAVY JRE na stacji klienckiej, wyświetlanego w przypadku, gdy system wykryje zainstalowaną starszą niż zalecana wersję JAVA JRE 8 update 65. Komunikat jest wyświetlany podczas logowania do systemu oraz po wybraniu linku dostępnego w głównym oknie systemu „Wersja Javy klient”:
Jeżeli na urządzeniu, na którym pracuje Oprogramowanie do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM zainstalowana jest JAVA w wersji 9, to zostanie zablokowana możliwość pracy w systemie – powyższa sytuacja dotyczy zarówno serwera jak i stacji roboczej.

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.8 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.8 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM (*.pdf)

1. Dodanie możliwości kopiowania dochodów z innego wniosku zarejestrowanego w systemie, poprzez dodanie na oknie wniosku SR, FA lub SW operacji „Kopiuj dochody z innego wniosku”. Wybranie operacji spowoduje wyświetlenie listy wniosków tego samego wnioskodawcy i dotyczących dochodów z tego samego roku bazowego. Operacja kopiowana usuwa wszystkie uprzednio wprowadzone dochody osób.