Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.6 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.6 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM (pdf)

1. Rozbudowa działania edytora szablonów wydruków o możliwość rozszerzenia wyboru dostępnych rodzajów czcionek o dodatkowe elementy, które Użytkownik sam może definiować w nowym słowniku tabelarycznym „KOD Rodzaju Czcionki W Szablonach” (w pliku pdf można znaleźć więcej informacji).

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.5 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.5 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM (pdf)

1. Dostosowanie Oprogramowania do współpracy z aplikacją do obsługi teczek akt klientów Jednostek w ramach Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych (w pliku pdf można znaleźć więcej informacji).

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.4 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.4 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

1.Dodanie możliwości ponownego odczytania niepoprawnie pobranej korespondencji, odbieranej za pomocą poczty elektronicznej systemu Emp@tia, która mogła wystąpić np. w wyniku braku miejsca na dysku czy też braku uprawnień do zapisu plików tymczasowych na serwerze.
Operacja „Pobierz ponownie treść wiadomości”, którą można wybrać jedynie dla błędnie pobranej korespondencji, spowoduje ponowne pobranie wiadomości z dziennika zdarzeń systemu Emp@tia, umożliwiając poprawną prezentację wniosku oraz jego wczytanie do systemu.