Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.3 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

Rafał

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.3 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM

1. Dodanie obsługi duplikatów korespondencji odbieranej za pomocą poczty elektronicznej systemu Emp@tia. W ramach aktualizacji w oknie skrzynki odbiorczej została dodana kolumna „Czy duplikat”, która jest automatycznie zaznaczana ( ) podczas odbioru poczty, gdy system wykryje, że odebrano już identyczny dokument.

Komunikat Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, który dotyczy pojawiających się ostatnio przypadków podszywania się pod inspektorów MRPiPS i wymuszania na pracownikach OPS udziału w rzekomo obligatoryjnych szkoleniach

Rafał

Uwaga oszuści!

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z osobami, które zgłaszają się ostatnio telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej i wzywają do rzekomo obligatoryjnego udziału w płatnych szkoleniach. Nie podają przy tym kontaktu do siebie. To próba wyłudzenia pieniędzy.

W ostatnim czasie do niektórych ośrodków pomocy społecznej zgłaszają się osoby podszywające się pod pracowników nadzorujących te jednostki i powołujące się przy tym na inspektorów z MRPiPS.Inspektorzy mieli rzekomo stwierdzić brak wymaganych szkoleń np. z zakresu „ Teorie procedur i bezpieczeństwa” u pracowników ośrodków.
Osoby dzwoniące do ośrodków pomocy społecznej ostrzegają przed konsekwencjami służbowymi za nieukończenie szkolenia i podają, że w związku z tym, że termin szkoleń z dofinansowaniem minął, teraz za udział w obligatoryjnym szkoleniu w nowym terminie należy zapłacić więcej.
Wszystkie te informacje są fałszywe i są próbą wyłudzenia pieniędzy. Sprawy takie należy niezwłocznie zgłaszać na policję.