Wybory 9 VI 2024

Rafał
Odsłony: 3101

Aktualności

Kodeks wyborczy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Broszura OKW (*.docx)

Broszura OKW (*.pdf)

W Broszurze są następujące załączniki które mogą byc pomocne komisji:

  • wzór zaświadczenia potwierdzającego wzięcie udziału w głosowaniu stanowi załącznik nr 1;
  • wzór ewidencji czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym stanowi załącznik nr 2;
  • wzór zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy członka obwodowej komisji wyborczej stanowi załącznik nr 3;
  • wzór uchwały w sprawie zarządzenia zastosowania urny pomocniczej przy przeprowadzeniu głosowania stanowi załącznik nr 4;
  • Wykaz wyborców, którzy wyrazili chęć oddania głosu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. przy użyciu urny pomocniczej w pomieszczeniu, w którym przebywają, stanowi załącznik nr 5;
  • wzór uchwały w sprawie przerwy w głosowaniu w lokalu komisji w celu przeprowadzenia głosowania przy użyciu urny pomocniczej stanowi załącznik nr 6;
  • wzór protokołu przekazania spisu wyborców i kart do głosowania członkom komisji przeprowadzającym głosowanie przy użyciu urny pomocniczej stanowi załącznik nr 7;
  • wzór protokołu rozliczenia kart do głosowania przekazanych członkom komisji przeprowadzającym głosowanie przy pomocy urny pomocniczej stanowi załącznik nr 8;
  • wzór protokołu ze sprawdzenia pieczęci urny zasadniczej stanowi załącznik nr 9.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane_do_kopert_na_protokoly_glosowania_gm._Opatow (wszystkie obwody, wydrukowac tylko swoje)

Identyfikatory dla członków komisji (wszystkie obwody, wydrukowac tylko swoje)

ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA, KTÓRY SPEŁNIŁ WARUNKI NIEZBĘDNE DO WYPŁATY DIETY.pdf

ZAŚWIADCZENIE USPRAWIEDLIWIAJĄCE NIEOBECNOŚĆ W PRACY WYKONYWANIEM ZADAŃ MĘŻA ZAUFANIA