Wybory 7 IV 2024

Rafał
Odsłony: 2314

Aktualności

Kodeks wyborczy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wytyczne (*.docx)

Wytyczne (*.pdf)

W wytycznych sa następujące załączniki które mogą byc pomocne komisji:

  • wzór zaświadczenia potwierdzającego wzięcie udziału w głosowaniu stanowi załącznik nr 1 do wytycznych;
  • wzór ewidencji czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym stanowi załącznik nr 2 do wytycznych;
  • wzór zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy członka obwodowej komisji wyborczej stanowi załącznik nr 3 do wytycznych;
  • wzór uchwały w sprawie zarządzenia zastosowania urny pomocniczej przy przeprowadzeniu głosowania stanowi załącznik nr 4 do wytycznych;
  • wzór wykazu wyborców, którzy wyrazili chęć głosowania przy użyciu urny pomocniczej w pomieszczeniu, w którym przebywają, stanowi załącznik nr 5 do wytycznych;
  • wzór uchwały w sprawie przerwy w głosowaniu w lokalu komisji w celu przeprowadzenia głosowania przy użyciu urny pomocniczej stanowi załącznik nr 6 do wytycznych;
  • wzór protokołu przekazania spisu wyborców i kart do głosowania członkom komisji przeprowadzającym głosowanie przy użyciu urny pomocniczej stanowi załącznik nr 7 do wytycznych;
  • wzór protokołu rozliczenia kart do głosowania przekazanych członkom komisji przeprowadzającym głosowanie przy pomocy urny pomocniczej stanowi załącznik nr 8 do wytycznych;
  • wzór protokołu ze sprawdzenia pieczęci urny zasadniczej stanowi załącznik nr 9 do wytycznych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane_do_kopert_na_protokoly_glosowania_gm._Opatow_RG (wszystkie obwody, wydrukowac tylko swoje !!!)

Dane_do_kopert_na_protokoly_glosowania_gm._Opatow_RP (wszystkie obwody, wydrukowac tylko swoje !!!)

Dane_do_kopert_na_protokoly_glosowania_gm._Opatow_SW (wszystkie obwody, wydrukowac tylko swoje !!!)

Dane_do_kopert_na_protokoly_glosowania_gm._Opatow_WBP (wszystkie obwody, wydrukowac tylko swoje !!!)

Dokumenty dla komisji: Identyfikatory, zaświadczenia o nieobecności, godziny pracy komisji, zaświadczenia o powołania

ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA, KTÓRY SPEŁNIŁ WARUNKI NIEZBĘDNE DO WYPŁATY DIETY.pdf

ZAŚWIADCZENIE USPRAWIEDLIWIAJĄCE NIEOBECNOŚĆ W PRACY WYKONYWANIEM ZADAŃ MĘŻA ZAUFANIA